HEALING

Kropp och själ

Sambanden mellan den fysiska kroppen psyket  och själen är för mej som  healingterapeut tydlig. T.ex stress och förträngda känslor leder till inre energiobalanser i kroppen. Tidiga tecken på dessa är olika kroppsspänningar värk och psykisk ohälsa. I healingen  så läser jag av kroppens energifält. Jag ställer också frågor för att få reda på om det jag läser av  är rätt. Vid behov använder jag mej sen av visualiseringar för att nå kärnan till det som gör att man mår dåligt och på så sätt också kan man förstå vad som har påverkat livet och också vilka behoven är för att ställa det till rätta.  Jag ger dej  tips och råd om hur du kan hantera  dessa mönster och livshändelser och på så sätt kan du påverka din hälsa och förändra din livssituation.

Blockeringar

Blockeringar kan beskrivas som hinder i kroppens energimässiga flöden. Med hjälp av visualiseringar stenar kristaller och aura-soma produkter löser jag upp dessa hinder. När detta sker återställs de ursprungliga flödet i kroppen och åkommor som uppstått kan lösas upp helt eller lindras. Ibland räcker det med en behandling men oftast krävs det flera behandlingar. Sen är det att föredra att man, underhåller sin kropp och själ med healing och det bör då inte gå mer än 6-8 veckor mellan behandlingarna. Detta med att underhålla kroppen kan vara mycket individuellt. Det är något man får lära sej att känna in själv. Vilket du också kommer att göra.

Jag har med framgång behandlat personer med ångest, depressioner, utbrändhet, post traumatisk stressyndrom, whiplashskador, ledvärk m.m

I och med att man löser upp blockeringar och ökar energiflödet i kroppen så ökar förmågan att känna in sin kropp själv. M a o så är healing ett mycket bra redskap till personutveckling.

Hör gärna av dej för frågor eller om du vill, för en bokning.aeczane.com/cym-plus/https://joostrap.com/wordpress-themes/phlox-pro-nulled-elementor-multipurpose-wordpress-theme/philadelphia products liability lawyers