PAR- OCH RELATIONSTERAPI

I alla relationer uppstår ibland konflikter som är svåra att lösa själva. Både i äktenskap familjer och vänskapsrelation. Finns avsikten och viljan att försöka ställa saker till rätt och hitta rätt med varandra igen. Så ökar ju förutsättningarna att hålla ihop. Kanske kan par och relationsterapin t o m skapa en djupare relation mellan de olika parterna

I terapin blir alla lyssnade på. Den som har svårt att säga vad som verkligen behövs sägas kan få hjälp i att våga öppna sej. Den som kanske har svårt att förstå och att ta in det som behövs av sin partner den kan få hjälp att belysa det som hindrar. Man kanske kan hitta en väg att bli öppna mot varandra.

Vi kan ibland behöva gå tillbaka i relationen. När blev det fel? När tappade vi bort varandra? Vad hände? Och vad kan vi göra för att hitta tillbaka igen?

”När vi fick barnen hände det något.. Sakta gled vi isär”. Föräldrarollen är ju så rolig. Men där kan det också uppstå klyftor. Av många anledningar! Vad behövs för att inte bara vara mamma och pappa? Utan ha roligt tillsammans och som  kärlekspartner. Och hur är det med eran egentid? Får bara en egentid? Eller finns det möjlighet till bägge?

Det händer ju ibland att man behöver gå skilda vägar och att man behöver prata om det. En av parterna kanske är mer drivande än den andre. Och det finns kanske så mycket sorg och ilska hos den som blir ofrivilligt lämnad. Det behöver redas ut och man behöver få upp det där med vad man gjorde för fel…. OM man alls har gjort fel. Kärleken tog bara slut. En outtalad sorg hos bägge.  Eller så är man överens men man pratar inte. Då det finns barn så är det viktigt att lösa så mycket som möjligt så det blir så bra som möjligt. Hur ska vi göra?

Det händer att det behövs att parterna behöver gå i egenterapi och då kan jag ta emot en av parterna. Men det är bra  att man har varsin utanför parterapin.