SER-TERAPI

SER-terapi är en metod där man får hjälp av sin terapeut att arbeta med undanträngda minnen och känslor som orsakar psykisk ohälsa, relationssvårigheter eller att man t ex har fastnat I ett destruktivt mönster. Ett mönster som är svårt att själv ta sej ur och som kanske bromsar upp förmågan att gå vidare och utvecklas.

I SER-terapin ingår Samtalsterapi EFB-terapi (Energi-Flow-Breathing – Energiflödesandning) och Regressionsterapi. Det är helt upp till dej och dina behov vilka metoder som behöver tillämpas. Det är något vi gemensamt kommer överens om. Andningsmetoden och Regression används för att gå djupare I vårt undermedvetna då kanske Samtalen inte alltid räcker till.

Det som är viktigt är att du hittar förståelsen till hur ditt liv formats. Hur påverkar det dej? Vad är det som behöver förändras? Då kan du också förändra det.

Grundfilosofin utgår ifrån att vi är kropp,känsla, intellekt och själv. Vi tränger undan det obehagliga vi upplever I kroppen och känslan. Då vi möter våra känslor runt dessa minnen kan vi arbeta oss igenom detta och gå vidare. Hur mycket du än arbetar med positiva tankar så kan du inte komma igenom dina t ex mönster, oro och ångest om du inte möter och upplever känslan som ligger bakom.

Iscensättningar

Inom SER-terapin så arbetar vi också med iscensättningsperspektivet. Barn har inte förmågan att ta hand om händelser som vi vuxna. Varje gång någon sårat eller kränkt ett barn tränger det undan detta som en sorg I sitt undermedvetna. Detta ger sej till känna genom olika fysiska eller psykiska reaktioner. Vi har en naturlig längtan av att bli hela (själen/psyket) och börjar då senare återskapa dessa händelser på olika sätt, I sk iscensättningar. I och med att vi identifierar dessa iscensättningar kan vi börja arbeta med oss själva. Vi kan öka förståelsen för våra reaktioner och känslor så att vi kan bli fria.

Samtalsterapi

Genom samtalsterapi kommer insikter och förståelse för vad som påverkar dej negativt och varför. Du får hjälp genom att jag lyssnar och att vi ventilerar och pratar om dina reaktioner och känslor. Vi kan också använda oss av metoder som bildterapi, visualisering och meditation.

Det är inte alltid man kan hitta orsaker och gå vidare med enbart Samtalsterapi. Det är då EFB och Regressions-terapi är bra verktyg att arbeta vidare med. Med hjälp av samtliga dessa terapiformer kan du möta och se grundorsakerna till dina problem och nå dina innersta känslor. Känslor som kanske trängdes undan redan I barndomen, då vi inte hade förmågan att förstå eller ta hand om svåra upplevelser som då vi är vuxna.

I samtalsterapin kan vi t ex arbeta med: Fobier och rädslor Relationsproblem Ångest Panikångest Utbrändhet/trötthet Stress/Oro/Depression Sömnlöshet Ilska/rädsla/Sorg/maktlöshet/tomhet

 

Vi kan också arbeta med att hitta sig själv, sitt självförtroende, sin styrka och sin glädje…mm

Regressionsterapi

Genom en djup avslappning och vägledning så kan du nå de undanträngda minnen och upplevelser som påverkar dej negativt och som under åren grundlagt psykisk och/eller fysisk ohälsa. När du når ursprungskänslan kan du nu lättare bearbeta denna och på så sätt gå vidare.

Det du upplever eller ser under en regression kan vara scener från barndomen…tidigare liv/symboliska liv eller fantasibilder. Men oavsett vad man upplever så är det viktigaste med behandlingen att man blir medveten om orsaken till problemet och att man på så sätt känner att man kan gå vidare och att man mår bättre.

Vi bär på många svar om våra livssituationer, våra mönster och relationer inom oss. Under djup avslappning med vägledning får man uppleva de händelser som hindrar en från att uppleva livet fullt ut.

Regressionsterapi är bra vid arbete med: Fobier och rädslor relationssvårigheter ( I familjen eller på arbetsplatsen m m) När man har känslan av att sitta fast. För att förstå helhet/sammanhang I livet. För att plocka fram sidor hos sej själv som man vill ha bättre kontakt med.

 

När vi I en regression möter våra egna känslor som uppstod som barn, har vi lättare att förstå och bemöta våra egna barn eller bemötandet av barn inom våra yrkesroller .

Det går bra att kombinera regressionsterapi med annan samtalsterapi. Men med inrådan av din terapeut.

EFB-metoden

EFB står för Energi Flow Breathing – Energiflödesandning. Det är en mjuk men ändå kraftfull andningsmetod som kombineras med samtal.

Genom att vägledas I växelvis djupandning, naturlig andning och stresspositioner skapas vibrationer I kroppen som gör att kroppsspänning och stress m m släpper.

Då spänningar släpper I kroppen kan energin strömma mer fritt vilket hjälper vid både fysiska och psykiska och känslomässiga besvär. Det kan också lindra kroniska sjukdomar som förvärrats av stress. Effekterna av andningsmetoden kan lösgöra känslor som hindrar dej I din utveckling, ge glädje, hjälpa dej att möta och se det det sanna självet,andligt kroppsligt och känslomässigt och att lättare sätta gränser, leva I nuet, hantera konflikter och andra stressituationer eller att kunna släppa kontrollen m m

Syftet med metoden är få kontakt med kroppens behov.

Metoden kan användas vid: stress, oro, nervositet, ångest, panikångest, fobier, sömnproblem, depression, nedstämdhet, utmattningsymtom, utbrändhet energilöshet m m

Även denna metod går att kombinera med annan terapiform.cialis satışaeczane.com/keto-guru/