EFB-metoden

Energiflödesandning hjälper dej lösa upp blockeringar och släppa spänningar

EFB-metoden

EFB står för Energi Flow Breathing – Energiflödesandning.
Det är en mjuk men ändå kraftfull andningsmetod som kombineras med samtal. 

Genom att vägledas i växelvis djupandning, naturlig andning och stresspositioner skapas vibrationer i kroppen som gör att kroppsspänning och stress släpper.

Då spänningarna släpper i kroppen kan energin strömma mer fritt vilket hjälper vid både fysiska, psykiska och känslomässiga besvär.
Det kan också lindra kroniska sjukdomar som förvärrats av stress. Effekterna av andningsmetoden kan lösgöra känslor som hindrar dig i din utveckling. Även ge dig glädje, hjälpa dig att möta och se det sanna självet, både andligt, kroppsligt och känslomässigt.  Det gör också det lättare att sätta gränser, leva i nuet, hantera konflikter och andra stressituationer eller att kunna släppa kontrollen.

Metoden kan användas vid stress, oro, nervositet, ångest, panikångest, fobier, sömnproblem, depression, nedstämdhet, utmattningsymtom, utbrändhet energilöshet och värk.

Även denna metod går att kombinera med annan terapiform. 

.

Samtalsterapi

Vi kan definiera terapi som en
utbildning i dig själv

Regressionsterapi

Hitta tillbaka till din kraft och befria dig!

Par- och Relationsterapi

I alla relationer uppstår ibland konflikter som är svåra att lösa själva.

Låter det intressant?
Kontakta då mig.