Regressionsterapi

I ditt undermedvetna kan du hitta svaren

Regressionsterapi

Genom en djup avslappning och vägledning så kan du nå de undanträngda minnen och upplevelser som påverkar dig negativt och som under åren grundlagt psykisk och/eller fysisk ohälsa.
När du når ursprungskänslan kan du lättare bearbeta denna och på så sätt gå vidare.

Det du upplever eller ser under en regression kan vara scener från barndomen, händelser senare i livet, tidigare liv/symboliska liv eller fantasibilder. Men oavsett vad man upplever så är det viktigaste med behandlingen att man blir medveten om orsaken till problemet genom känsla eller det man ser och att man på så sätt känner att man kan gå vidare och att man mår bättre.

Vi bär på många svar om våra livssituationer, våra mönster och relationer inom oss. Under djup avslappning med vägledning får man uppleva de händelser som hindrar en från att leva livet fullt ut.

Regressionsterapi är bra vid arbete med: Fobier och rädslor, relationssvårigheter eller när man har känslan av att sitta fast. Det är också bra då man vill förstå helhet och sammanhang i livet. Det är bra när man vill plocka fram sidor hos sig själv som man vill ha bättre kontakt med.

Regression är ett bra komplement till Samtalsterapin.
Det går bra att kombinera regressionsterapi med annan samtalsterapi än SER-terapi. Men med inrådan av din terapeut. 

Tidigare liv / Symboliska liv

Man kan också göra en regression för att man är nyfiken på tidigare liv. Det spelar ingen roll om man inte tror på tidigare liv. Man kan också kalla det för symboliska liv och jämställa det med en nattlig dröm. Hur man än väljer att kalla det så ger det alltid något och är både spännande och utvecklande. Man kan t.o.m hitta som en röd tråd till detta livet. 

Man kan i tidigare liv ha upplevt händelser som inte blivit bearbetade i det livet. Man tar då med sig upplevelsen till detta livet. 

Ibland  kommer man på varför man känner sig dragen till vissa platser och kanske till vissa personer.
Man kanske också kan få svar på varför man förhåller sig på ett speciellt sätt inför vissa saker, händelser eller personer, varför man har separationsångest, avskyr cirkus, varför man är rädd för vissa djur eller varför man är rädd för att köra bil.

Vi har alla levt många liv innan detta. Därför kan man göra hur många regressioner som helst.

En regression tar 2-3 timmar att göra, inklusive samtal före och efter.

.

Samtalsterapi

Vi kan definiera terapi som en
utbildning i dig själv

EFB-metoden

En mjuk men ändå kraftfull andningsmetod som kombineras med samtal. 

Par- och Relationsterapi

I alla relationer uppstår ibland konflikter som är svåra att lösa själva.

Låter det intressant?
Kontakta då mig.