SER-Terapi

Vi kan definera terapi som en utbildning i dig själv 

SER-terapi

SER-terapi är en metod där man får hjälp av sin terapeut att arbeta med undanträngda minnen och känslor som orsakar psykisk ohälsa, relationssvårigheter eller om man t.ex har fastnat i ett destruktivt mönster som är svårt att själv ta sig ur och som kanske bromsar upp förmågan att gå vidare och utvecklas.

I SER-terapin ingår Samtalsterapi EFB-terapi (Energi-Flow-Breathing – Energiflödesandning) och Regressionsterapi.
Det är helt upp till dig och dina behov vilka metoder som behöver tillämpas. Det är något vi gemensamt kommer överens om. Andningsmetoden och Regression används för att gå djupare i det undermedvetna då kanske samtalen inte alltid räcker till.

Det som är viktigt är att du hittar förståelsen till hur ditt liv formats.
Hur påverkar det dig?
Vad är det som behöver förändras?
Då kan du också förändra det.

Grundfilosofin utgår ifrån att vi är kropp, känsla, intellekt och det sanna Jaget.
Vi tränger undan det obehagliga vi upplever i kroppen och känslan.
Då vi möter våra känslor runt dessa minnen kan vi arbeta oss igenom detta och gå vidare.
Hur mycket du än arbetar med positiva tankar så kan du inte komma igenom dina t.ex mönster, oro och ångest om du inte möter och upplever känslan som ligger bakom.

I samtalsterapin kan vi arbeta med:
Fobier och rädslor
Relationsproblem
Ångest
Panikångest
Utbrändhet/trötthet
Stress / Oro / Depression
Sömnlöshet
Ilska / Rädsla / Sorg / Maktlöshet / Tomhet

Vi kan också arbeta med att hitta sig själv, sitt självförtroende, sin självkänsla, sin styrka och sin glädje.

Iscensättningar

Inom SER-terapin så arbetar vi också med iscensättningsperspektivet. Barn har inte förmågan att ta hand om händelser som vi vuxna.
Varje gång någon sårat eller kränkt ett barn tränger det undan detta som en sorg I sitt undermedvetna. Detta ger sig till känna genom olika fysiska eller psykiska reaktioner. Vi har en naturlig längtan av att bli hela, både i själ och psyke, och börjar då senare återskapa dessa händelser på olika sätt i iscensättningar.
I och med att vi identifierar dessa iscensättningar kan vi börja arbeta med oss själva.
Vi kan öka förståelsen för våra reaktioner och känslor så att vi kan bli fria.

Samtalsterapi

Du får hjälp genom att jag lyssnar
och att vi ventilerar och pratar om dina reaktioner och känslor.

EFB-metoden

En mjuk men ändå kraftfull andningsmetod som kombineras med samtal. 

Par- och Relationsterapi

I alla relationer uppstår ibland konflikter som är svåra att lösa själva.

Låter det intressant?
Kontakta då mig.