Par- och Relationsterapi

När man vill nå fram till varandra

Par- och relationsterapi

I alla relationer uppstår ibland konflikter som är svåra att lösa själva. Både i äktenskap, familjer och vänskapsrelationer.
Finns avsikten och viljan att försöka ställa saker till rätta och hitta rätt med varandra igen så ökar ju förutsättningarna att hålla ihop.
Kanske kan par- och relationsterapin skapa en djupare relation mellan de olika parterna.

I terapin blir alla lyssnade på.
Den som har svårt att säga vad som verkligen behövs sägas kan få hjälp i att våga öppna sig.
Den som kanske har svårt att förstå och ta in det som behövs av sin partner kan få hjälp att belysa det som hindrar.
Man kanske kan hitta en väg att bli öppna mot varandra.

Vi kan ibland behöva gå tillbaka i relationen. När blev det fel? När tappade vi bort varandra? Vad hände? Och vad kan vi göra för att hitta tillbaka igen?

Det händer ju ibland att man behöver gå skilda vägar och att man behöver prata om det. En av parterna kanske är mer drivande än den andre. Det finns kanske så mycket sorg och ilska hos den som blir ofrivilligt lämnad som behöver redas ut och pratas om. 

Det händer att det behövs att parterna behöver gå i egenterapi och då kan jag ta emot en av parterna.
Men det är bra att man har varsin utanför parterapin.

Jag tar också emot familjer, vänner eller arbetskollegor för par- och relationsterapi.

.

Samtalsterapi

Du får hjälp genom att jag lyssnar
och att vi ventilerar och pratar om dina reaktioner och känslor.

Regressionsterapi

Sök efter svar bland dina undanträngda 
minnen

EFB-metoden

En mjuk men ändå kraftfull andningsmetod som kombineras med samtal. 

Låter det intressant?
Kontakta då mig.